Obchodní podmínky | Khadí, certifikovaná přírodní kosmetika

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Níže uvedená ustanovení představují obchodní podmínky internetového obchodu Khadi :  www.khadi.cz. Podchycují pravidla nákupu v internetovém obchodě Khadi, tedy práva a povinnosti prodavajícího a práva a povinnosti kupujícího.

Prodávajícím je společnost Natural Trade CZ s.r.o. (IČO: 28819641, DIČ CZ28819641), výhradní distributor a zástupce značky Khadi ® pro Českou a Slovenskou republiku a provozovatel internetových stránek a internetového obchodu Khadi na www.khadi.cz (dále jen „internetový obchod Khadi“ anebo „internetový obchod").

Kupujícím je zákazník nakupující v internetovém obchodě Khadi na stránkách www.khadi.cz, spotřebitel (dále jen "zákazník").

Kontakt na internetový obchod Khadi je uveden v sekci Kontakt.

Kontakty uvedené v sekci Kontakt je třeba používat ve všech případech, kdy je v dalším textu zmíněn e-mail a telefon internetového obchodu Khadi.

 
 

Objednávka zboží

Objednávku zboží provádí zákazník jedním z následujících způsobů:

 1. prostřednictvím internetového obchodu Khadi na stránkách www.khadi.cz
 2. formou e-mailu zaslaného na info@khadi.cz
 3. telefonicky nebo prostřednictvím sms na číslech uvedených v sekci Kontakt

 

Objednávka zboží představuje zároveň rezervaci zboží. Objednávka se stává závaznou kupní smlouvou v momentě potvrzení objednávky ze strany internetového obchodu.

Potvrzení objednávky probíhá formou e-mailové zprávy, zaslané na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

Zákazník může objednávku stornovat do chvíle vyskladnění zboží, a to prostřednictví e-mailu nebo telefonicky.

Dostupnost zboží na skladě je uvedena u každé z položek zboží v internetovém obchodě. Pokud by zboží nebylo dostupné, je u dané položky uvedeno, že není skladem. Zákazník má možnost dotázat se internetového obchodu na její plánovanou dostupnost. Vzhledem k tomu, že provozovatelem internetového obchodu Khadi je výhradní distributor značky Khadi, jsou všechny položky v realitě téměř vždy dostupné.

 

Ceny 

Zákazníkovi je účtovaná cena zboží, uvedená u dané položky zboží v internetovém obchodě Khadi v momentě zadání objednávky. Jedná se o stejnou cenu, která je uvedena v potvrzení objednávky, zaslaném na e-mail zákazníka.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Sazba za dopravu a dobírku je účtována odděleně. Je připočtena k ceně objednaného zboží jako položka „doprava“ a "platba" a je uvedena v potvrzení objednávky, dále pak v daňovém dokladu.

Konkrétní sazby za dopravu a dobírku, jakož i podmínky pro neúčtování těchto položek, jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

Internetový obchod Khadi neúčtuje zákazníkům balné.

 

Platba za zboží a za dopravu

Platbu za zboží a za dopravu může zákazník provést jedním z následujících způsobů:

 1. bankovním převodem v CZK na bankovní účet prodávajícího 43–9866370257/0100 (týká se zasílání do České republiky) nebo v EUR na bankovní účet prodávajícího 2200311224/8330 (týká se zasílání na Slovensko)
 2. na dobírku – uhrazením částky dopravci v momentě převzetí zboží

 

Při platbě bankovním převodem uvede zákazník jako variabilní symbol číslo objednávky, které mu je sděleno v e-mailu potvrzujícím objednávku.

Bližší podmínky a informace ohledně platby jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

 

Dodací lhůty

Naší prioritou je, aby zákazník obdržel objednané zboží co nejdříve. Proto máme nastavena pravidla pro expedici a přepravu tak, aby dodací lhůty byly co nejkratší.

Dodací lhůta je 1 – 3 dny, přičemž naprostá většina zboží je zákazníkovi doručena ve lhůtě 1 – 2 dny.

 • Termíny vyskladnění zboží jsou blíže specifikovány níže, v části „Termíny vyskladnění a předání zboží k přepravě“. 
 • Termín pro dopravu je blíže upřesněn níže v části "Doprava".

 

Termíny vyskladnění a předání zboží přepravě

Naší prioritou je, aby zákazník obdržel objednané zboží co nejdříve a v praxi je čas od obdržení objednávky po předání zboží k přepravě (resp. po doručení) velice krátký.

Zboží předáváme k přepravě v den vyskladnění.

Zboží vyskladňujeme na základě následujících událostí:

 • v případě platby na dobírku - poté co obdržíme objednávku
 • v případě platby bankovním převodem - poté, co se připíše na náš bankovní účet úhrada nebo poté, co od zákazníka obdržíme průkazné potvrzení o provedení úhrady; zejména u stálých zákazníků je možnost domluvit se na dřívějším termínu vyskladnění

V případě, že má zákazník specifické požadavky ohledně termínu doručení, má možnost prověřit si možnosti s internetovým obchodem Khadi, ideálně telefonicky, příp. e-mailem, a domluvit se na individuálním termínu doručení. Naši snahou je vyjít zákazníkovi maximálně vstříc.

 

Doprava

Bližší podmínky a informace ohledně dopravy jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

Zásilka obsahuje vždy daňový doklad.

 

Možnost osobního odběru zboží

Pokud zákazník preferuje, má možnost vyzvednout si zboží osobně, a to v Týništi nad Orlicí.

V tomto případě zákazník v objednávce vyplní volbu "osobní odběr". Do textu objednávky může uvést i preferovaný čas vyzvednutí. Internetový obchod Khadi bude zákazníka kontaktovat a domluví se se zákazníkem ohledně času vyzvednutí.

 

Převzetí a doručení zboží

Převzetí zboží od dopravce probíhá následujícím způsobem:

 • zákazník si nutně zkontroluje stav přebírané zásilky
 • pokud je zásilka v pořádku, zákazník podepíše přepravní list (doručenku) dopravce a zásilku si převezme
 • pokud zákazník zjistí významné mechanické poškození obalu, naznačující na možné poškození zboží, zkontroluje v přítomnosti dopravce stav zboží uvnitř zásilky. Pokud při této kontrole zjistí poškození zboží, uvede toto zjištění písemně do dokladu dopravce, zároveň má možnost zásilku odmítnout a nepřevzít ji.

Za moment doručení zboží je považováno převzetí zásilky od dopravce, stvrzené podpisem přepravního listu (doručenky).

Pokud by zásilka byla doručována poškozená a zákazník ji nepřevzal, zákazník o tom musí co nejdříve informovat internetový obchod Khadi, e-mailem nebo telefonicky, nejpozději do 3 pracovních dnů od odmítnutí poškozené zásilky.

 

Možnost odstoupení od kupní smlouvy resp. vrácení zboží 

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy (tedy vrátit zboží zakoupené v internetovém obchodě Khadi) do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Podmínkou je, že zboží musí být nepoužité a v neporušeném obalu.

Vrácené zboží nelze poslat zpět formou dobírky. Internetový obchod vrátí v co nejkratší lhůtě uhrazenou hodnotu zboží zákazníkovi zpět, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácení částky probíhá formou bezhotovostního převodu na účet zákazníka, případně složenkou, pokud toto zákazník preferuje. Internetový obchod však není povinnen vrátit zákazníkovi částku dříve, než dojde k fyzickému vrácení zboží anebo než zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět.

Zákazník je povinnen informovat internetový obchod Khadi o odstoupení od smlouvy, a to písemnou formou, nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Toto probíhá buď formou e-mailu zaslaného na info@khadi.cz anebo formou dopisu, zaslananého na adresu internetového obchodu, která je uvedena v sekci Kontakt, jakož i na faktuře ke zboží a v potvrzení objednávky. Obsah informačního e-mailu nebo dopisu může být libovolný, avšak povinným údajem je identifikace objednávky, od které zákazník odstupuje (buď lze uvést číslo objednávky, nebo číslo faktury, nebo jméno objednávajícího s upřesněním termínu objednávky). Dále zde zákazník uvede, na jaký bankovní účet si přeje vrátit platbu (případně adresu, na kterou má být platba zaslána, jestliže zákazník požaduje vrácení v hotovosti, tedy formou složenky).

Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, tak náklady na dopravu zboží zpět na adresu internetového obchodu nese zákazník.

 

Reklamace

Vady zjištěné při přebírání zboží

Jak bylo uvedeno v části „Převzetí a doručení zboží“, pokud by zásilka byla doručována poškozená a zákazník ji nepřevzal, zákazník o tom musí co nejdříve informovat internetový obchod Khadi, e-mailem nebo telefonicky, nejpozději do 3 pracovních dnů od odmítnutí zásilky.

Vady zjištěné po převzetí zboží

V případě, že zákazník po otevření zásilky zjistí vady vůči jeho objednávce, musí o tom informovat co nejdříve internetový obchod Khadi, e-mailem nebo telefonicky.

Vady zjištěné po otevření zásilky mohou být:

 • zboží je poškozené
 • dodané položky zboží neodpovídají položkám, které si zákazník objednal
 • položky zboží jsou dodány v jiném množství, než si zákazník objednal

Pokud je zboží poškozené, zákazník  zásilku uschová, a to ve stavu jak mu byla doručena, tj. včetně obalového kartonu, pásek, výplně. V co nejkratší lhůtě kontaktuje internetový obchod Khadi (nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí zboží) a oznámí vadu internetovému obchodu Khadi. Internetový obchod Khadi se domluví se zákazníkem na dalším postupu. Zákazník pokud možno vzniklé poškození nafotí.

Pokud vada spočívá v dodání položek nebo množství, které neodpovídají objednávce, zákazník kontaktuje v co nejkratší lhůtě internetový obchod Khadi (nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží) a oznámí vadu internetovému obchodu Khadi. Internetový obchod Khadi se domluví se zákazníkem na dalším postupu.

Rádi bychom upozornili, že k expedici a balení zásilek je přistupováno velmi pečlivě, proto se výše uvedené vady téměř nevyskytují.

Vady zjištěné při používání zboží

V případě, že zákazník zjistí při používání zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným zacházením, má právo toto zboží reklamovat, a to ve lhůtě expirace nebo ve lhůtě životnosti, které jsou uvedeny na výrobku, nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží. U některých zbožových položek je uvedena lhůta životnosti výrobku po jeho otevření (a to formou symbolu krabičky s uvedeným počtem měsíců (M), např. 12M, tedy 12 měsíců). V tomto případě má zákazník právo na reklamaci nejdéle ve lhůtě počtu měsíců životnosti výrobku, která začíná běžet dnem doručení výrobku.

Internetový obchod Khadi vyřídí reklamaci v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od podání reklamace, pokud se zákazník a internetový obchod nedohodnou jinak.

Daňový doklad, který zákazník obdrží se zbožím, slouží zároveň jako záruční list a slouží tedy i jako podklad pro reklamaci.

 

Ostatní ustanovení

Všechny texty a obrázky k výrobkům v internetovém obchodě Khadi i ostatní texty na internetových stránkách www.khadi.cz jsou vlastnictvím společnosti Natural Trade CZ s.r.o., výhradního zástupce a distributora značky Khadi pro Českou a Slovenskou republiku. Nelze je kopírovat ani komerčně používat bez našeho písemného souhlasu.