O Khadi | Khadí, certifikovaná přírodní kosmetika

Na úvod » O Khadi

O Khadi

 

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

věnujte prosím několik minut, abyste se dozvěděli více o našich výrobcích a jejich historii.

Mnohokrát děkujeme.

 

Definice Khadi

 

"Khadi" představuje ve své původní definici látku, tkaninu, která je vyrobená výhradně z ručně spřádané příze na ručních stavech. Podle tradic tisíciletého indického řemeslného umění se tato látka vyrábí z vlny, bavlny nebo z hedvábí. Výroba probíhá ve venkovských oblastech celé Indie. Tkaniny Khadi mohou být tak jemné, že 15 metrů dlouhý šátek projde prstenem a metr čtvereční látky váží pouhých 10 gramů.

Suroviny (bavlna, hedvábí) jsou pěstovány bez chemických hnojiv, často se dokonce zpracovává divoká bavlna z jihu Indie. Rovněž barviva na látky jsou vyráběna výhradně z tradičních surovin získaných z přírody. Khadi se v současné době stala synonymem pro přírodní, ekologicky vypěstované produkty z venkovských oblastí Indie.

Při výrobě neprobíhají žádné pokusy na zvířatech a většina výrobků neobsahuje žádné živočišné produkty. Část výrobků se nachází na trhu v Indii již 40 let a je dostání v mnoha specializovaných obchodech a lékárnách.  Všechny výrobky jsou vyráběny na bázi přírodních obnovitelných zdrojů.

Jsme rádi, že nyní můžeme nabídnout přírodní výrobky Khadi i v České republice.  Prostřednictvím přímého nákupu a dovozu od indických výrobců Vám můžeme zaručit výjimečný poměr kvality a ceny.

 

Historie a poslání


Hnutí "Khadi" vzniklo v Indii v roce 1920 pod vedením Mahátmy Gándhího, a to jako politická síla, jako nástroj k bojkotu zahraničního zboží.  Khadi dalo venkovskému obyvatelstvu možnost stát se součástí mírového hnutí odporu proti britské koloniální nadvládě. Po vyhlášení nezávislosti Indie se Khadi stalo součástí indické vlády a spadá pod úřad ministerstva zemědělství.  Tento úřad pravidelně kontroluje kvalitu výrobků a zajišťuje, že jsou vyrobeny pouze v souladu se zákony a předpisy.

Od samého počátku až do dnešní doby bylo cílem zlepšení životních a pracovních podmínek venkovských obyvatel a výrobců. Jak bychom řekli dnes - fair trade.

Toho je dosaženo tím, že výrobky jsou prodávány bez zprostředkovatelů, garancí minimálních cen, které leží nad úrovní na světových trzích, vyplácením prémií, možností předfinancování a dlouhodobými dodavatelskými vztahy. To vše vede ke zlepšení ekonomické a sociální situace indického venkovského obyvatelstva. Obdobně je podporován ekonomický rozvoj venkova (skrze zavlažovací zařízení, podporu živností, zvyšování produktivity apod.), urychlování technického pokroku (prostřednictvím zemědělských inovací, dodávek výrobních zařízení, poradenství, apod.). Cílem je zvýšit životní úroveň venkovského obyvatelstva (zlepšování životních podmínek, tvorba veřejných zařízení, apod.).

Zároveň je podporována účast samotných obyvatel na programech pro zlepšení jejich životních podmínek, ti tak mají do značné míry možnost využít své vlastní iniciativy. Poskytování technické a jiné podpory ze strany státu se soustředí na takovou formu, která podporuje svépomoc a vyšší efektivitu. 

Dnes je mnoho vesnic díky výrobě a prodeji těchto hospodářsky smysluplných výrobků ekonomicky životaschopných a nejsou již závislé na příspěvcích a darech zvenčí. Tím se také zastavil odchod mnoha vesnických obyvatel.

Díky intenzivní spolupráci s obyvatelstvem a jeho vzdělávání, dochází zároveň k nárůstu uvědomění, že zachování přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí představují důležité podmínky pro dosažení rovnováhy mezi přírodou a potřebami člověka.

 

Přečtěte si o výrobcích ZDE